Randori - programavimo treniruotė

Speaker Gytis Taločka  
Language LT
Stage Events
Type Workshop
Description

"Wax on, wax off. Wax on, wax off." - karate vaikiui sakė Mr. Miyagi. Ar prisimenate, kada tai virto tikrais kovos judesiais?

"Visma Lietuva" programuotojai praves Kata (mažų programavimo užduotėlių) treniruotę grupėje ir padės apšlifuoti kasdieniame darbe reikalingus įgūdžius.

Laikysimės Randori formato: * Kata sprendžiama poroje, prie vieno kompiuterio. * Visi stebi kodą per TV ir ruošiasi pakeisti porą. * Porininkų rotacija vykdoma kas kelias minutes. * Bendradarbiavimas ir patarimai sveikintini bei labai laukiami. * Kolegos gerbiami ir drąsinami.

Requirements for attendees

Reikalingi minimalūs programavimo pagrindai