Tyrimai, ekperimentinė plėtra ir inovacijos

Speaker Vytautas Valatka  
Language LT
Stage /dev/random
Type Discussion
Description

Inovacija yra pridėtinės vertės rinkoje realizavimo būdas. Kaip iki jų keliaujama? Kaip pasiekti proveržį šalies mastu? Vakarų valstybės jau dešimtmečius kuria inovacijų sistemas, sutelkia išteklius savo konkurenciniams pranašumams stiprinti, tačiau Lietuvoje šiuo keliu dar tik pradedama eiti. Apžvelgsiu kokia yra šalies padėtis pagal Pasaulio inovacijų indeksą ir Europos inovacijų švieslentę, kurie ūkio sektoriai išsiskiria savo vystymosi tempais ir daugiausiai investuoja į MTEP. Pristatysiu formaliai skiriamus MTEP etapus ir pagrindinius inovacijų politikos ES raidos bruožus. Galiausiai aptarsime stipriausių Lietuvos inovacijų sričių nustatymo kelią ir išskirtų MTEPI prioritetų būklę.